Református Templom

"S tartsa fel hírét vallási buzgóságunk tüzének, melyet csudáljanak unokáink is soká."
A copf stílusú templom 30 méter hosszú, 14 méter széles, falmagassága 12 méter, falvastagsága 1 méter a torony csillaga pedig 40 méter magasan jelzi: Látrányban élnek reformátusok.


1823-ban fogtak bele a község református lakosai a megépítéséhez. A hagyomány szerint olyan nagy volt az elődök lelkesedése, hogy az Úr házához szükséges meszet és követ a Balaton túlsó, északi oldaláról, Veszprém megyéből szerezték be. A közös megegyezés alapján kijelölt napon minden jégjárásra alkalmas lovas fogat megindult, s a Balaton jegén át hozták az építőanyagot Látrányba. 1824 őszére elkészült az oratórium, majd 1826-ban a torony, 1829-ben pedig a toronysisak, melynek gömbjébe az akkor építők kéziratos üzenetet rejtettek az utódok számára. Ebből származik a fenti idézet. A toronyban két harang lakik. A templom orgonája, mely az Angster gyárban készült 1904-ben, nagyon rossz állapotú. Az évtizedek óta néma hangszert a gyülekezet szeretné felújíttatni, ám –sajnos – ehhez kevés a saját anyagi ereje.
A református templom és a parókia közötti sírkő a temetőből került a templomudvarba, a család kérésére. Kulifay József református kántor-tanító nyughelyét jelezte, aki az 1890-es évektől oktatott a látrányi református népiskolában. A kőbe vésett rövidített hitvallást – A.B.F.R.A. – ma már csak kevesen értik. A gyászoló család „a boldog feltámadás reménye alatt” búcsúzott szeretett halottjától.

A Látrányi Református Egyházközség jelenlegi lelkipásztora:
Bóka Zsombor
A Lelkészi Hivatal elérhetőségei:
levélcím: 8681, Látrány, Kossuth tér 3.
tel.: 06(85)327-008